Start

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Stawkach
Redaktor: Małgorzata Wdowczyk   
25.02.2018.

 Image

ZASADY ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

1. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
a. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia
b. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.

2. Terminy. Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w tych samych miejscach, w których rodziny ubiegają się o świadczenie 500+.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada, później złożony nie zostanie rozpatrzony.

3. Wypłata świadczenia. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

4. Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie przekazywana na adres e-mail podany we wniosku. W razie braku adresu e-mail odbioru informacji dokonuje się osobiście. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

5. Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia

6. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole 


 
Szkoła Podstawowa im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach
 

Budynek Zespołu Szkół w Stawkach

 

   Szkoła Podstawowa im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach

 

Dążymy do tego, aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym, 
posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego, mądrego życia.

 

 


 W skład Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej wchodzą: 

 1.  Szkoła Podstawowa w Stawkach
 2.   Oddziały gimnazjalne w Stawkach