Start arrow Ogłoszenia arrow Dla rodziców
Dla rodziców

Uchwała Rady Gminy w sprawie stypendium Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Karolina Linek   
10.06.2020.

Prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kuj. dotyczącą uchylenia stypendiów Wójta Gminy Aleksandrów Kuj., która zamieszczona jest w zakładce ogłoszeń dla rodziców.

 

Image


 

 

 
O czym należy pamiętać podczas egzaminu Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Karolina Linek   
29.05.2020.

Image


 

 
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Małgorzata Wdowczyk   
12.09.2018.

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 znajduje się na internetowej stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://men.gov.pl/rekrutacja
 

 
 
ZASADY ŚWIADCZENIA "DOBRY START" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Małgorzata Wdowczyk   
19.06.2018.
 Image

ZASADY ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

1. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
a. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia
b. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.

2. Terminy. Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w tych samych miejscach, w których rodziny ubiegają się o świadczenie 500+.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada, później złożony nie zostanie rozpatrzony.

3. Wypłata świadczenia. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

4. Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie przekazywana na adres e-mail podany we wniosku. W razie braku adresu e-mail odbioru informacji dokonuje się osobiście. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

5. Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia

6. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole 


 
 
Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Małgorzata Wdowczyk   
06.10.2017.
Image

 

"Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne

w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów"

 

POLECAMY!

 

Na stronie internetowej:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ został zamieszczony dokument pn. "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów".

Materiał ten został przygotowany dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli i rodziców,

 

Dokument stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce, w domu wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności.