Start arrow Konkursy arrow "Bateria pomysłów"

"Bateria pomysłów" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Karolina Linek   
07.10.2015.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach zakwalifikowała się do ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego pt. „Bateria pomysłów”. Jest to konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną, dotyczącą właściwego postępowania z bateriami, skierowaną do rówieśników.
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców na temat potrzeby właściwej utylizacji baterii oraz zagrożeń dla środowiska, w przypadku niewłaściwego postępowania z zużytymi bateriami.


 

Regulamin
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych. Temat konkursu: Bateria pomysłów

 

Cel główny konkursu

Zwiększenie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców na temat potrzeby właściwej utylizacji baterii oraz zagrożeń dla środowiska, w przypadku niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami.

 

1.Organizator i czas trwania konkursu. 
Organizatorem konkursu
 jest Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach. Adres do korespondencji: ul. Ziemowita 1, 44-100 Gliwice, skr. poczt. 489 biuro@pkegliwice.pl,www.pkegliwice.pl.

 

Zasięg konkursu: 
Konkurs jest organizowany w 16 województwach Rzeczpospolitej Polski. 

 

Czas trwania konkursu: 
Informacja o planowanym konkursie zostanie przekazana do szkół w czerwcu 2015

 • Konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu 2015
 • I etap wojewódzki – od września 2015 do końca stycznia 2016
 • Ocena prac – luty-marzec 2016
 • Głosowanie – marzec 2016
 • II etap krajowy – finał w maju 2016 oraz nagrodą główną – wycieczką w połowie czerwca 2016 

 

2.Program skierowany jest do:

 • bezpośrednią grupą docelową konkursu są uczniowie szkół podstawowych w przedziale wiekowym IV-VI klasa w 16 województwach, nauczyciele, dyrekcja szkoły.
 • pośrednio oddziaływaniem konkursu objęte zostaną:
  • dzieci w przedziale wiekowym klas I-III poprzez możliwość głosowania na prace konkursowe uczniów swojej szkoły oraz zbiórkę zużytych baterii.
  • rodziny i znajomych dzieci – uczestników konkursu, otrzymujących informacje o konkursie z zachęceniem do oddania głosu na drużynę klasową/szkołę/
  • sympatycy konkursu na facebooku i stronie www konkursu, którzy biorą udział w quizie ekologicznym.

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

Szkoła przystępuje do konkursu poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa, akceptuje tym samym regulamin. Prace drużyn przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej na płytach CD – w terminie do 31 stycznia 2016 r. (decyduje data wpływu do organizatora)

 

Szkoła wysyła tylko jedną wybraną pracę na adres: 
Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach, 
ul. Ks. Ziemowita1 44-100 Gliwice 
skr.poczt.489

 

4.Zadania konkursowe

 

4.1 Przygotowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla rówieśników na temat potrzeby właściwego zagospodarowania zużytych baterii i sposobów na ograniczenie użycia jednorazowych baterii, która:

 

 • popularyzuje temat z wykorzystaniem różnych narzędzi – w tym Internetu – np. strony internetowe szkół, blogi, media społecznościowe – (np. facebook, nasza klasa, twitter i in.). Forma pracy jest dowolna, a uczestnicy zachęcani są do korzystania z różnorodnych narzędzi – poza tradycyjnymi (plakaty, ulotki, prace plastyczne, opowiadania, zdjęcia, wystąpienia podczas organizowanych przez szkoły akademii itp.) – także multimedialnych, audiowizualnych, internetowych i innych (np. filmiki umieszczane na youtube, audycje w radiowęźle, prowadzenie bloga, wysyłka maili z opracowaniem graficznym do znajomych i inne).

 

4.2 Zbiórka zużytych baterii przez szkołę, która przystąpiła do konkursu.

 

Pod pojęciem baterii rozumiemy: zużyte baterie i akumulatory przenośne. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach mobilnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach, sprzęcie gospodarstwa domowego, zebrane do dnia 31 stycznia 2016.

 

5.Struktura i etapy realizacji konkursu – rozpoczęcie i prowadzenie konkursu – 
etap wojewódzki (wrzesień 2015 – styczeń 2016) 
etap krajowy (luty- maj 2016)

 

6. Działania szkoły przystępującej do konkursu

 

 • szkoła poinformuje rodziców o przystąpieniu placówki do konkursu, przekazując im podstawowe informacje na temat zasad projektu i zachęci ich do głosowania na drużynę szkolną we wszystkich klasach w szkole.
 • nauczyciele w klasach I-III przeprowadzą jednogodzinne zajęcia lekcyjne na temat: Jaki wpływ na środowisko mają porzucone, zużyte baterie i co należy z nimi zrobić?
 • szkoła wyłoni we własnym zakresie drużynę składającą się z 10 uczniów z klas IV- VI reprezentujących placówkę w konkursie na szczeblu wojewódzkim wraz z opiekunem drużyny – nauczycielem, która reprezentuje szkołę w kolejnych etapach konkursu.
 • uczniowie szkoły współpracują z wytypowaną drużyną poprzez upowszechnianie działań wśród swoich znajomych i rodziny i zachęcenie ich do dzielenia się informacją na portalach społecznościowych oraz poprzez zbiórkę zużytych baterii na terenie szkoły
 • za wyłonienie najlepszego pomysłu na projekt kampanii na poziomie szkolnym będzie odpowiedzialne grono pedagogiczne i dyrekcja danej placówki.
 • warunkiem udziału w konkursie będzie również udział w elektronicznym quizie ekologicznym. Quiz skierowany będzie do wszystkich, bez względu na wiek.
 • Elektroniczny quiz ekologiczny. 
  warunkiem udziału w quizie, będzie rejestracja na stronie internetowej z podaniem adresu email, na który raz w tygodniu (4 w miesiącu), wysyłane będzie pytanie, rebus lub krzyżówka, zadanie do rozwiązania etc.
 • każde pytanie jest tak skonstruowane, że odpowiedź jest jednoznaczna, aby nie było wątpliwości podczas przyznawania punktów.
 • tematyka pytań będzie związana z bateriami i prawidłowym postępowaniem ze zużytymi bateriami.
 • raz w miesiącu, spośród osób, które udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi, wylosowana zostanie przez komputer osoba, która otrzyma nagrodę- USB dużej pojemności w kształcie baterii z hasłem zwracającym uwagę, że trzeba je wrzucać do odpowiedniego pojemnika
 • dodatkowo na zakończenie, spośród osób, które zdobędą największą liczbę punktów, rozlosowana zostanie przez komputer nagroda główna, (aparat fotograficzny o wartości 1500 zł.). W przypadku, gdy tylko jedna osoba zdobędzie największa liczbę punktów losowanie nie będzie potrzebne.
 • przez cały okres trwania quizu na internetowej stronie konkursowej dostępny będzie ranking osób mających największą liczbę punktów. 
  Poprawna odpowiedź – 1 punkt, max można zdobyć 40 punktów.
 • czas trwania quizu: 10 miesięcy, liczba pytań: 40 pytań/zadań (4 pytania w miesiącu kalendarzowym)

 

7. Zasady przyznawania nagród w konkursie głównym – etap wojewódzki.

Ocena nadesłanych prac konkursowych jest dokonywana przez 3 osobowe jury: Metodyk klas IV-VI, nauczyciel przyrody, ekspert z PKE KM z Gliwic, które bierze pod uwagę:

 • zgodność z tematem,
 • atrakcyjność i innowacyjność formy
 • poprawność merytoryczną treści
 • kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju w tworzeniu prac (np materiałów z recyklingu, ograniczenie użycia zasobów nieodnawialnych itp.)
 • każdy z członków jury dokonuje niezależnej oceny prac w zakresie od 1 do 5, gdzie 5 jest oceną najwyższą.
 • wyłonienie zwycięzców odbywa się poprzez zsumowanie punktacji oceny jury oraz punktów dodatkowych (głosowanie i ilość oddanych do utylizacji baterii).

 

Etap wojewódzki wygrywa szkoła, której zespół zebrał najwięcej punktów, które stanowią:

 • punkty za kampanię – przyznawane przez jury konkursu: – 50% punktacji – 5 punktów max. do uzyskania
 • liczba głosów oddanych na drużynę podczas głosowania dostępnego za pośrednictwem Internetu (za pomocą elektronicznego systemu do głosowania), przez okres jednego miesiąca (marzec 2016) za prace drużyn szkolnych – 30 % punktacji max. 3 punkty dla szkoły, które uzyskają najwięcej punktów głosowaniu elektronicznym
 • liczbę mierzoną w kg zebranych przez uczniów szkoły i przekazanych do utylizacji baterii-20 % punktacji – max 2 punkty dla szkoły, która zbierze najwięcej baterii (na podstawie protokołu odbioru z firmy zajmującej się utylizacją baterii)

 

8.Nagrody przyznawane w konkursie głównym – etap wojewódzki

Nagrodami dla 3 pierwszych szkół w każdym województwie będą:

 • zestawy pomocy dydaktycznych i gier edukacyjnych (w tym multimedialnych) do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli w szkole ( w sumie 48 zestawów)
 • nagrody indywidualne dla uczniów i nauczyciela – USB wykonane w ramach kampanii (w sumie 528 nagród)

Etap wojewódzki wyłania 6 najlepszych szkół, które zgromadziły najwięcej punktów i szkoły te biorą udział w etapie krajowym

 

9.Etap krajowy- kwiecień- maj 2016

 

Ostateczni zwycięzcy (3 miejsca) konkursu krajowego zostaną wyłonieni podczas ogólpolskiego finału, na który przyjeżdżają drużyny zakwalifikowane do II etapu. Konkurs będzie się składał z serii pytań i zadań do wykonania w ciągu 3 godzin, przy których trzeba się wykazać wiedzą w zakresie baterii i prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami.

 

Zadania i pytania zostaną skonstruowane w sposób zamknięty – ocena na zasadzie- zadanie wykonane- przyznany punkt. Wygrywa drużyna, która uzyska najwięcej punktów. Jeśli zajdzie taka potrzeba zorganizowana zostanie dogrywka, aby wybrać 3 najlepsze drużyny.

 

Nad prawidłowym przebiegiem finału czuwać będzie Komisja w składzie:

metodyk klas IV-VI, 
nauczyciel przyrody, 
ekspert przedstawiciel PKE. 
Wygrywa drużyna, która uzyska najwięcej punktów. 
Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie się w dniu finału. 
Relacja z finału oraz wycieczki wraz ze zdjęciami zostanie zamieszczona na profilu facebook i stronie internetowej organizacji.

 

10.Nagrody przeznaczone w etapie krajowym za zajęcie I, II i III miejsca:

 

 • I miejsce – dla zwycięskiej drużyny dwudniowa wycieczka do wybranego parku narodowego lub krajobrazowego z przewodnikiem i atrakcjami zależnymi od dostępnej infrastruktury.

 

Nagrody indywidualne dla samych uczestników i nauczyciela:

 

 • I Odtwarzacze mp4 dla uczniów, dysk przenośny dla nauczyciela
 • II miejsce odtwarzacze mp3 dla uczniów, wskaźnik ze zmieniaczem slajdów dla nauczyciela ?
 • III miejsce zestawy akumulatorów z ładowarkami do wielokrotnego użycia dla uczniów, bezprzewodowa mysz optyczna dla nauczyciela

 

Nagrody dla szkoły:

 

 • I miejsce mikroskop z kamerą i wejściem USB
 • II miejsce zestaw do badania gleby
 • III miejsce teleskop Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy zawierające podziękowanie za udział w konkursie.

 

11. Postanowienia końcowe.

 

 • Regulamin będzie dostępny w siedzibie organizatora na stronie internetowejwww.pkegliwice.pl
 • Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian regulaminu, o czym każdorazowo powiadomi drogą mailową uczestników lub poprzez ogłoszenie na stronie internetowej organizatora.
 • Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i oznacza zgodę uczestnika na wiążącą treść niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku spełnienia wymagań przez Uczestników, o których mowa w regulaminie, wynikających z przyczyn niezależnych od organizatora. W razie odstąpienia od udziału w programie, w czasie jego trwania szkoła zobligowana jest do poinformowania organizatora, z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia.