Start arrow Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Karolina Linek   
03.10.2019.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

I.  Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 2 września 2019 r., a kończą 26 czerwca 2020 r.

 

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na:

I półrocze -  od 1 września 2019 r.  do 31 stycznia 2020 r.

II półrocze- od 1 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

 

III . Terminy I półrocza:

1.Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych:
20 grudnia 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

3. Termin zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za I półrocze: 23 stycznia 2020 r. 

 

IV. Ferie zimowe: 27 stycznia – 7 lutego 2020 r.

 

V.  Terminy II półrocza :

1.  Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia  – 14 kwietnia 2020 r.

2.  Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych stopniach niedostatecznych i nagannych:
     22 maja 2020 r.

3.  Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach rocznych  i wpisania ich do dziennika:
     12 czerwca 2020 r.

4.  Termin zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za rok szkolny: 22 czerwca 2020 r.

5.  Egzaminy kl. VIII:     

a) j. polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00

b) matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00

c) j. obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9:00

6.  Egzaminy dodatkowe  kl. VIII:    

a) j. polski – 7 lipca 2020 r. (poniedziałek) godz. 9:00

b) matematyka – 8 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00

c) j. obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (środa) godz. 9:00

 7. Odbiór świadectw:  25 - 26 czerwca 2020 r.

 

VI.  Ferie letnie :    26 czerwca  - 31 sierpnia 2020 r.      

 

VII.  Zebrania z rodzicami

1.         17.09.2019 r.  -  szkoła  podstawowa

2.         17.10.2019 r. -  szkoła  podstawowa

3.         20.12.2019 r. -  szkoła podstawowa

4.         13.02.2020 r. -  podsumowanie I półrocza

5.         26.03.2020 r. -  szkoła podstawowa

6.         22.05.2020 r. -  szkoła podstawowa (on-line - Teams)

 

 W roku szkolnym 2019/2020 wprowadza się następujące dodatkowe dni wolne
 od zajęć dydaktycznych dla uczniów: 

- 31 października 2019 r. (czwartek)

- 2 stycznia  2020 r. (czwartek)

- 3 stycznia 2020 r. (piątek)

- 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty

- 17 czerwca 2020 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty

 - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty

 - 29 maja 2020 r. (piątek) Święto Szkoły

 - 12 czerwca 2020 r. (piątek)