Start arrow Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Małgorzata Wdowczyk   
05.10.2018.

 

 I.  Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 września 2018 r., a kończą 21 czerwca 2019 r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na :

I półrocze -  od  3 września 2018 r.  do 31 stycznia 2019 r.

II półrocze- od  1 lutego 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

III . Terminy I półrocza:

1.Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych:

 -  szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne:   21 grudnia 2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 24 - 31 grudnia 2018 r.

3. Termin zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za I półrocze:

 -  szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne:  29 stycznia 2019 r. 

IV. Ferie zimowe: 14 stycznia – 27 stycznia 2019 r.

V.  Terminy II półrocza :

1. Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04 – 23.04.2019 r.

2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych stopniach niedostatecznych i nagannych:

  -  szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne:  17 maja 2019 r.

3.  Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach rocznych  i wpisania ich do dziennika:

 -  szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne:  10 czerwca 2019 r.

4.  Termin zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za rok szkolny:

  -  szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne:  17 czerwca 2019 r.

5.  Egzaminy:

I. szkoła podstawowa – kl. VIII     

a) j. polski – 15.04.2019 r. (poniedziałek) godz. 9:00

b) matematyka – 16.04.2019 r. (wtorek) godz. 9:00

c) j. obcy nowożytny – 17.04.2019 r. (środa) godz. 9:00

                II. oddziały gimnazjalne – k. III

 a) część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

 -   z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 -   z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

                               b) część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

                                -   z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

                                -   z zakresu matematyki – godz. 11:00

  c) język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek )

                               -    na poziomie podstawowym – godz. 9:00

                                -    na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

6.  Egzaminy dodatkowe:

  I. szkoła podstawowa – kl. VIII     

a) j. polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) godz. 11:00

b) matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) godz. 11:00

c) j. obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) godz. 11:00

                                II. oddziały gimnazjalne – kl. III

a) część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek )

                                -   z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

                                -   z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

                               b)  część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)

                                 -   z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

                               -    z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)

                                -  na poziomie podstawowym – godz. 9:00

                                -  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 7. Uroczystość zakończenia roku szkolnego :  21 czerwca 2019 r.

VI.  Ferie letnie :    24 czerwca  - 31 sierpnia 2019 r.      

VII.  Zebrania z rodzicami

1.            10.09.2018r.  -  szkoła  podstawowa i oddziały gimnazjalne

2.           15.10.2018 r. -  szkoła  podstawowa i oddziały gimnazjalne

3.            17.12.2018 r. -  szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne

4.            04.02.2019 r. -  podsumowanie I półrocza (szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne)

5.            25.03.2019 r. -  szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne

6.            16.05.2019 r. -  szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne

 

W roku szkolnym 2018/2019 wprowadza się następujące dodatkowe dni wolne
 od zajęć dydaktycznych dla uczniów: 

 szkoła podstawowa:

- 12 października 2018 r. (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej (uroczysty apel  z udziałem całej szkoły – ślubowanie klas pierwszych)
- 2 listopada 2018 r. (piątek) 

- 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – egzamin ósmoklasisty
- 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty
- 17 kwietnia 2019 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty
- 2 maja 2019 r. (czwartek)
- 29 maja 2019 r. (środa) – Święto Szkoły 

oddziały gimnazjalne: 

- 12 października 2018 r. (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej (uroczysty apel – ślubowanie klas pierwszych)
- 2 listopada 2018 r. (piątek) 

- 10 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – egzamin gimnazjalny
- 11 kwietnia 2019 r. (wtorek) – egzamin gimnazjalny 
- 12 kwietnia 2019 r. (środa) – egzamin gimnazjalny
- 2 maja 2019 r. (czwartek)
- 29 maja 2019 r. (środa) – Święto Szkoły