Start arrow Konkursy arrow II Kujawski Konkurs Fotograficzny " Sentyment do stron rodzinnych..."

II Kujawski Konkurs Fotograficzny " Sentyment do stron rodzinnych..." Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Małgorzata Wdowczyk   
27.04.2017.

 Image

II Kujawski Konkurs Fotograficzny

„ Sentyment do stron rodzinnych...”

pod Patronatem
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski oraz Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej
w Odolionie

 

Zespół Szkół im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach zaprasza, jako organizator, do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Sentyment do stron rodzinnych...”. Tytuł konkursu to początkowy fragment znanego cytatu Marii Danilewicz Zielińskiej :

Sentyment do stron rodzinnych trwa dożywotnio, a nawet się na starość nasila

i przeradza w kult „małych ojczyzn”. Tym są dla mnie Kujawy.

Jego autorka to pisarka, krytyk literacki, bibliograf, Honorowy Obywatel Włocławka i Aleksandrowa Kujawskiego, patronka Zespołu Szkół w Stawkach i Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim, osoba przez całe życie związana        z Kujawami: najpierw przez spędzone tu dzieciństwo i młodość, a potem przez swoją twórczość.

 

Cele konkursu
  

-  zainteresowanie uczestników pięknem Kujaw,

-  promocja osoby i twórczości Marii Danilewicz Zielińskiej,

-  rozwijanie wrażliwości na otaczające nas piękno otoczenia, 

-  bliższe poznanie regionu,

-  rozwijanie zainteresowań w dziedzinie fotografii, przyrody, literatury,

-  promocja poprzez fotografowanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych Kujaw.

Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem  konkursu  może być każdy,  kto  ma  aparat  fotograficzny i lubi  utrwalać  piękno otaczającego go świata.

Regulamin konkursu

1.        Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

2.        Uczestnik konkursu powinien nadesłać do 3 fotografii, które wykonał osobiście.

3.        Zdjęcia przysłane na konkurs powinny pokazywać miejsca na Kujawach związane z biografią Marii Danilewicz Zielińskiej (np. Aleksandrów Kujawski i okolice, Raciążek, Nieszawa, Włocławek) lub jej utworami, których akcja rozgrywa się na Kujawach. Opowiadania kujawskie można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.zsstawki.pl w zakładce „Biblioteka”(e-biblioteka).

 

4.        Technika fotografii jest dowolna, ale nie będą brane pod uwagę fotomontaże.

5.        Fotografie w formacie JPG należy przesłać pocztą elektroniczną  w postaci załączonych plików nieprzekraczających 2 MB na adres zsstawki@wp.pl. W temacie maila trzeba wpisać „Konkurs fotograficzny”, w treści należy podać imię i nazwisko autora, adres mailowy, tytuł fotografii (miejsce lub odpowiedni cytat), miejsce i datę wykonania.  W przypadku uczniów należy podać także szkołę i klasę.

5.    Dostarczenie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

6.     Jury powołane przez organizatora dokona oceny fotografii oraz przyzna nagrody.

 

7.     Harmonogram konkursu:

a)       nadsyłanie prac do 14.05.2017 r.

b)       oceny jury do 19.05.2017 r.

c)        zawiadomienie uczestników o werdykcie jury do 22.05.2017 r.

8.     Nagrody:

a)       jury konkursu będzie oceniać prace w następujących grupach uczestników: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli,

b)       laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i wyróżnienia,

c)        nagrody i wyróżnienia będą wręczane w Zespole Szkół w Stawkach lub wysłane pocztą. 

9.     Wykorzystanie fotografii:

Zgłoszenie fotografii do konkursu oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na ich nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora do promocji Kujaw i twórczości Marii Danilewicz Zielińskiej. Zgoda dotyczy publikowania fotografii przez organizatora na stronie internetowej Zespołu Szkół w Stawkach  oraz w innych mediach z podaniem imienia i nazwiska autora.

10.   Postanowienia końcowe:

       a)    zgłoszenie fotografii do konkursu jest dla uczestnika jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie na konkurs zostały wykonane osobiście,

 

b)       interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora,

c)        decyzje jury są ostateczne i wiążące dla uczestników,

d)       w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy    

                kodeksu cywilnego.

Image 

Ulotka informacyjna