Start arrow "Patronowe wydarzenia" arrow Uchwała Nr XXXII/224/2001 Rady Gminy 01 r. w sprawie nadania imienia dla SP w Stawkach

Uchwała Nr XXXII/224/2001 Rady Gminy 01 r. w sprawie nadania imienia dla SP w Stawkach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Rada Gminy Aleksandrów Kujawski   
24.08.2001.

Uchwała Nr XXXII/224/2001 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
w sprawie nadania imienia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawkach

 

    Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13 z 1996r., poz. 74 wraz z pózn.zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

&1

Rada Gminy Aleksandrów Kujawski nadaje Publicznej Szkole Podstawowej w Stawkach imię: "Marii Danilewicz Zielińskiej"

&2

Wykonanie uchwały powierza się Zarzadowi Gimny.

&3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

&4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjety