Start arrow "Patronowe wydarzenia" arrow Głos naszej szkoły w konferencji "Kształtowanie postaw - wychowanie do wartości"

Głos naszej szkoły w konferencji "Kształtowanie postaw - wychowanie do wartości" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Anna Stanek   
07.12.2016.
 Image

            Wojewódzka konferencja ,,Kształtowanie postaw - wychowanie do wartości”, która odbyła się 7 grudnia w Ciechocinku, miała za cel propagowanie działań podkreślających rangę kształtowania postaw i wartości w procesie wychowania. Jej organizatorem był Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty, a adresatem - dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkół naszego województwa. Otworzył ją pan Marek Gralik, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty. Wprowadził zgromadzonych w temat, podkreślając ogromną rolę wychowania do wartości w dzisiejszych czasach, gdy świat wartości jest światem trochę zachwianym i młodzieży potrzeba pewnych i jasnych wskazówek, by dokonywała właściwych wyborów.   

            Po pierwszej części, w czasie której wykładowcy rozważali teoretyczne aspekty systemu wartości i roli nauczyciela w formowaniu tychże, nastąpiły prezentacje dobrych praktyk na przykładach czterech placówek województwa, wśród których znalazła się nasza szkoła. Pani dyrektor Małgorzata Wdowczyk wygłosiła referat ,,Znaczenie edukacji regionalnej w wychowaniu młodego pokolenia”. Zaakcentowała w nim ważność postaci patrona szkoły – Marii Danilewicz Zielińskiej w budowaniu przynależności do regionu - Kujaw oraz jako wzoru do naśladowania dla dzieci i młodzieży. Następnie  zaprezentowała konkretne działania i efekty z ostatnich kilku lat pracy szkoły, odzwierciedlające znaczenie edukacji regionalnej. Zebrani mogli usłyszeć o pasji odkrywania, poznawania i opisywania małej ojczyzny i ludzi z nią związanych, sukcesach uczniów w sławiących Kujawy konkursach, realizowaniu projektów edukacyjnych, o wycieczkach, rajdach, zlotach harcerskich, zainteresowaniu uczniów gwarą i obyczajami regionu. Gwara, którą uczniowie naszego zespołu szkół poznają także, czytając utwory patronki szkoły, została następnie zaprezentowana w formie recytacji fragmentów opowiadania ,,Biurko Konopnickiej” w wykonaniu Zuzanny Piskrzyńskiej z klasy III a gimnazjum. Pięknym przytoczeniem opisów sytuacji i monologów rodowitych Kujawiaków Zuzia przeniosła słuchaczy w czasy wybuchu pierwszej wojny światowej i dzień targowy Aleksandrowa lat dwudziestych XX wieku. Występ przedstawicieli ze Stawek został zakończony śpiewem i tańcem w wykonaniu przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola w Stawkach.

Anna Stanek

Image

Image