Start

Przedmiotowy system oceniania dla klas III Gimnazjum

 

 

 

język polski

 

 

 

język angielski

 

 

 

język niemiecki

 

 

historia

 

 

 

wos

 

 

 

informatyka

 

 

 

matematyka

 

 

 

chemia

 

 

 

fizyka

 

 

 

geografia

 

 

 

biologia

 

 

 


 

 

 

edukacja 
dla bezpieczeństwa

 

 

 

wychowanie fizyczne

 

 

 

 

zajęcia artystyczne

 

 

 

religia