Start arrow Nasz Patron

Przedmiotowy system oceniania kl.V

 

 

 

język polski

 

 

 

język angielski

 

 

 

matematyka

 

 

historia

 

 

 

geografia

 

 

 

informatyka

 

 

 

plastyka

 

 

 

muzyka

 

 

biologia

 

 

 

religia

 

 

wychowanie fizyczne

 wf dla klas usportowionych 

 

 

 

 

technika