Start arrow Kronika wydarzeń arrow Samorząd Szkolny - Sprawozdanie rok szkolny 2018/2019 I semestr

Samorząd Szkolny - Sprawozdanie rok szkolny 2018/2019 I semestr Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Dorota Stanicka   
07.02.2019.

 

 Image

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Stawkach jest  pan  Krysian Linek przy współpracy pani Doroty Stanickiej.  Samorząd Uczniowski współdziałał z dyrektorem i nauczycielami. Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 charakteryzowała się podejmowaniem rozmaitych działań mobilizujących uczniów do aktywnego włączenia się w życie szkoły. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań udało się zrealizować znaczną większość przyjętych założeń. Liczba uczniów w naszej szkole wynosi 321. Jest łącznie 16 oddziałów. W samorządzie działają 4 sekcje.  Odbyliśmy 5 głównych spotkań. W skład samorządu wchodzą trójki klasowe ze wszystkich oddziałów. Przewodniczącą Samorządu Szkoły jest Zuzanna Piotrowska, zastępcą jest Julia Chmielewska, zaś funkcję sekretarza pełni Nikodem Konopka.

W ramach planu pracy samorządu szkolnego zostały zrealizowane następujące zadania:

1.       Święto Edukacji Narodowej
2.       Odwiedziny zapomnianych grobów
3.       Mikołajki
4.       Zabawa karnawałowa
5.       Poczet sztandarowy podczas uroczystości szkolnych, gminnych i powiatowych
6.       Włączenie się społeczności szkolnej do akcji organizowanych na terenie szkoły
7.       Wykonywanie gazetek i dekoracji na korytarzach szkolnych

Zadania zaplanowane w pierwszym semestrze będą nadal kontynuowane w planie pracy przewidzianym na semestr drugi. Poszczególne klasy będą pełnić dyżury i staną się gospodarzami w danym miesiącu. Zaprezentują swoje dokonania, przeprowadzone działania, udział w uroczystościach, konkursach itp. W formie prezentacji- co nastąpi w ostatni piątek danego miesiąca na godzinach wychowawczych.

Harmonogram na drugi semestr przedstawia się następująco:

Luty- klasa VIII
Marzec- klasa VII B
Kwiecień – klasa VII A
Maj – klasa  VI B
Czerwiec- klasa VI A

Każda klasa w danym miesiącu pełni dyżur oraz umieszcza na gazetkach ściennych na korytarzach informacje związane z danym miesiącem- uroczystości, akcje, ogłoszenia, konkursy itp.

W szkole działa Radiowęzeł! Wszyscy są zadowoleni z tej nowej inicjatywy w szkole. Istnieje propozycja o stworzenie nazwy dla naszego Szkolnego Radiowęzła! Zwracamy się z prośbą do uczniów, aby przynosili propozycje nazwy.

Co 2 tygodnie każda klasa pełnić będzie dyżur w sali 1A; a mianowicie:

Do 8 lutego klasa VII A, a potem kolejno klasy VI B, VI A, V C, V B, V A.

Samorząd Uczniowski jest otwarty na wszelkie propozycje związane z organizacją dodatkowych imprez w szkole np.; dyskotek, konkursów, nocy filmowych lub innych, które uczniowie chcieliby mieć w swojej szkole.

Podczas apelu podsumowującego prace w I semestrze zostaną wręczone dyplomy i kwoty pieniężne dla klas, które aktywnie brały udział w konkursie „ Kasztanobranie 2018”. Zebraliśmy prawie 2 tony kasztanów. Dziękujemy wszystkim za tak duże zaangażowanie i aktywny udział w konkursie.

Konkurs, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem to „ Góra Grosza”.  Szkoła zebrała razem 17132 monet na łączną kwotę 312,67zł. I miejsce uzyskała klasa VI A, która zebrała najwięcej monet 4080 ( 70,55 zł), II miejsce klasa II, która miała 3457 monet ( 73,10 zł) i miejsce III  dla klasy 2435 ( 49,07 zł). Wszystkim uczniom gratulujemy za udział w konkursie.

Podsumowaniem apelu była prezentacja klasy III A-Wilhelm Markowski – nieznany bohater pierwszych niepodległych lat w Aleksandrowie Kujawskim.

Działalność Samorządu Uczniowskiego sprzyja rozwijaniu inicjatywy uczniów, kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych, integracji uczniów, współpracy z nauczycielami i środowiskiem lokalnym, uczy cenić i szanować zasady demokracji, dbać o przestrzeganie praw ucznia. Należy więc angażować w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej aktywnych i pomysłowych uczniów. Nauczyciele wspierają działania uczniów, ciągle inspirują do działania i stawiania problemów i pytań. Plan działań i sposoby jego realizacji ustalany jest wspólnie.

 

Opiekunowie

Krystian Linek
Dorota Stanicka

 

Image (20 zdjęć)