Start arrow Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Małgorzata Wdowczyk   
17.05.2019.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 

W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW

 

w Szkole Podstawowej

im. Marii Danilewicz Zielińskiej

 w Stawkach

 

Tekst jednolity – wykaz i procedury Image


Wykaz procedur

1.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy fizycznej wśród uczniów.

Image 

2.

Procedura postępowania w przypadku zastraszania, wymuszania, wywierania presji przez uczniów.

Image 

3.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia ucieczki ucznia z zajęć lekcyjnych

Image 

4.

Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczania zajęć lekcyjnych przez ucznia (wagary).

Image 

5.

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w szkole.

Image 

6.

Procedura postępowania w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela.

Image 

7.

Procedura postępowania w przypadku znalezienia przedmiotu mogącego zagrażać bezpieczeństwu uczniów.

Image 

8.

Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu bomby.

Image 

9.

Procedura postępowania profilaktycznego w przypadku zażywania przez uczniów narkotyków

Image 

10.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie narkotyki.

Image 

11.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem środków odurzających.

Image 

12.

Procedura postępowania w przypadku próby samobójczej ucznia.

Image 

13.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia stosowania przemocy wobec ucznia ze strony rodziny.

Image

14.

Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły.

Image 

15.

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego – wtargnięcie  napastników do szkoły.

Image 

16.

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego - użycie broni  palnej na terenie szkoły

Image 

17.

Procedura postępowania w przypadku próby odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub jest pod wpływem środków psychoaktywnych.

Image 

18.

Procedura postępowania w przypadku nieodebrania  dziecka  ze  świetlicy  szkolnej w wyznaczonym czasie

Image

19.

Procedura kontroli wejść do Szkoły Podstawowej w Stawkach. Wprowadzona jest w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom szkoły. Dotyczy uczniów, pracowników i rodziców.

Image

Zatwierdzam
Małgorzata Wdowczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Marii Danilewicz-Zielińskiej
w Stawkach


Pomocne materiały, poradniki, strony internetowe

1.

Portal internetowy MEN Bezpieczna szkoła +  

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ 

2.

 Kampania „Mama, tata, tablet”prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje powstała z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Akcja przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem dzieciom urządzeń elektronicznych, jak tablety czy smartfony. Autorzy kampanii wskazują jednocześnie kiedy i jak udostępniać media elektroniczne z pożytkiem dla rozwoju najmłodszych.

http://mamatatatablet.pl/campaign/ 

3.

Bezpieczne media  - poradnik dla rodziców 

 Image

4.

 „Bezpieczeństwo DZIECI ONLINE” Kompendium dla rodziców i profesjonalistów

 Image

5.

 Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowychSzczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań

  Image

 6.

„Dajemy dzieciom siłę” kursy on-line dla dzieci i młodzieży o bezpieczeństwie 

https://www.edu.fdds.pl/

 


Ważne telefony

1.

Dziecięcy Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

2.

Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży
(Telefon jest czynny codziennie (do 31 sierpnia), w godz. 19-21.)

507 832 741

3.

Telefon alarmowy (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna)

112

4.

telefon zaufania dla osób potrzebujących wsparcia „Dajemy Dzieciom Siłę”

116 111

5.

telefon zaufania dla osób potrzebujących wsparciaPolskie Towarzystwo Psychologiczne

116 123

6.

Niebieska Linia (dla ofiar przemocy)

800 120 002

6.

Numer telefonu zaufania  ITAKA

800 70 22 22

7.

Pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemocy  i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

800 100 100

8.

"POMARAŃCZOWA LINIA" - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się

801 140 068

9.

Ogólnopolski telefon zaufania „narkotyki- narkomania”

800 120 289

 10.

Dyzurnet.pl  punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

801 615 005

 

Organizacje i telefony zaufania  inne niż ujęte w powyższej tabeli