Start arrow Nauczyciele

Nauczyciele Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Małgorzata Wdowczyk   
03.09.2018.

NAUCZYCIELE SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2018/2019

LP.

Nazwisko nauczyciela

Przedmiot nauczania

szkoła podstawowa

1.

Bąk Elżbieta

ed. wczesnoszkolna

zaj.dyd.-wyr.

 

III

III

2.

Cybulska Bożena

plastyka

 

VIa, VIb, VII a, VII b  

 

3.

Drużyńska Kamila

biblioteka

chemia

 

VII a, VIIb, VIII,

4.

Drużyński Marek

historia

historia i społeczeństwo

zaj. techniczne

technika

zajęcia z wychowawcą

Va , Vb, Vc, VIIa, VIII

VIa, VIb,

VI a, VI b

Va, Vb, V c

VIII

5.

Gabrysiak  Angelika

wychowanie fizyczne

Va gr,  VIb gr , VIIIgr

6.

Januszewska Mirosława

opiekun świetlicy

 

7.

Kaźmierczak Hanna

pedagog szkolny

zajęcia korekcyjno kompensacyjne

zaj. rozw. kompet. społ- emocjonalne

ind. zaj. rewalidacyjne

 

 

VII b

VIII 

8.

Kruszka Alina

ed. wczesnoszkolna

zaj. dyd.-wyr.

wych. do życia w rodzinie

 

nauczanie indywidualne wdżwr

 

Ib

I b

IVa , IVb, Va, Vb, Vc, VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIII    

IV b

9.

Kurnatowska Kamila

j. polski

zaj. dyd.-wyr.

zajęcia z wychowawcą

nauczanie indywidualne – j.polski

Vc , VI b, VII a

 Vc,  VI a, VII b

VII a

IVb, Vb, VI a

10.

Lewandowski Dariusz

informatyka

godz. z wych.

zaj. komputerowe

historia

wiedza o społecz.

nauczanie indywidualne- historia

Va gr, VII a,  VII b, VIII

VIIb

VI b,

IVa, IVb, VIIb

VIII

IVb, Vb, VIa

11.

Linek Karolina

zaj.  korekcyjno- kompensacyjne ind.

zaj. korekcyjno-kompensacyjne gr.

ind. zaj.rewalidacyjne

 

VIb, VIIa

Va, Vc, , VII a, VIII,

IVb

 

12.

Linek Krystian

wychowanie fizyczne

zajęcia z wychowawcą

II, IVa gr., V a gr

Va

13.

Łoś Anna

ed. wczesnoszkolna

zaj. dyd. - wyr.

przyroda

zaj. adaptacyjne z ucz. z zagranicy

II

II

IVa, IV b , VI a

II

14.

Małecka Monika

przyroda

biologia

 geografia

edukacja dla bezpieczeństwa

VI b

Va, Vb, Vc, VIIa, VIIb, VIII

Va, Vb, Vc, VIIa, VIIb, VII

VIII

15.

Mańkowski Sławomir

wychowanie fizyczne

zajęcia z wychowawcą

Vc ,VIa, VIb, VIIa, VIIb

VIb

16.

Marjańska Agnieszka

religia

Ia, Ib, II, III, IVa , IVb, Va, Vb,   V c,  VI a, VI b

17.

Olejnik Danuta

j. polski

Va, Vb, VIa, VII b

18.

Olejnik Tomasz

wychowanie fizyczne

IVb, Vb, VIII gr

19.

Openchowska Ewa

wychowanie fizyczne

IVa gr, Va gr

20.

Płaszczyńska Małgorzata

nauczanie indywidualne –przyroda

nauczanie indywidualne –przyroda

nauczanie indywidualne -biologia

IVb

VIa

Vb

21.

Przybylska Anna

jęz. angielski

zajęcia z wychowawcą

IVa gr, Vb, VIIb, VIII,

IVa

22.

Rybczyńska Agata

język niemiecki

VIIa, VIIb, VIII

23.

Rzeczkowska Paulina

nauczanie indywidualne - geografia

V b

24.

Sapis Angelika

matematyka

zaj. dyd.wyr.

zajęcia z wychowawcą

nauczanie indywidualne - matematyka

nauczanie indywidualne - matematyka

IVb, Vc, VIb, VIIa

IVa , Va, Vb,

V c

Vb

VIa

25.

Stanicka Dorota

muzyka

 

opiekun świetlicy

zajęcia z wychowawcą 

IVa , IVb, Va,  Vb, Vc, VI a, VI b, VII a, VII b

 

VIa

26.

Stanek Anna

jęz. polski

zaj.dyd.wyr.

zajęcia z wychowawcą

IVa, IVb, VIII

IVb

27.

Ks. Stanowski Janusz

religia

VIIa, VII b, VIII

28.

Świeczkowski  Sławomir

plastyka

informatyka

zajęcia komputerowe

technika

nauczanie indywidualne - matematyka, muzyka, informatyka/plastyka, technika

nauczanie indywidualne - technika, informatyka/plastyka

 nauczanie indywidualne - technika, informatyka/plastyka

IVa, IVb, Va, Vb,Vc

IVa, IVb, Va, Vb, Vc

VIa

IVa, IVb

IVb

 

Vb

 

VIa

 

29.

Świtońska Dorota

ed. wczesnoszkolna

zaj. dyd. - wyr.

zaj. korekcyjno-kompensacyjne gr.

zaj. korekcyjno-kompensacyjne ind.

Ia

Ia

III,IVa, Vb, Vc,

VIb

30.

Tubielewicz Karolina

matematyka

fizyka

zajęcia z wychowawcą

IVa, Va, Vb

VIIa, VIIb, VIII

Vb

31.

Wachowski Roman

matematyka

zaj. dyd.-wyr. matemat.

VIa, VII b, VIII

VIb, VIIa, VIII

32.

Wesołowska Joanna

język angielski

Ia, II, Va

33.

Wypij Iwona

zaj. logopedyczne ind. i gr.

opiekun świetlicy

ind.zaj.rewalidacyjne

I-VIII

 

III, IVb

34.

Żurawska Kamila

j. angielski

zajęcia z wychowawcą

nauczanie indywidualne- język angielski

nauczanie indywidualne- język angielski

nauczanie indywidualne- język angielski

Ib, III, IVb,Va,Vc,VIa,VIb,VIIa

IVb

IVb

Vb

VIa