Start arrow Nauczyciele

Nauczyciele Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Karolina Linek   
01.09.2019.

NAUCZYCIELE

 SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2019/2020

  

Lp.

Nazwisko i imię

 

Przedmiot

Klasa

szkoła podstawowa

1.

Bąk Elżbieta

ed. wczesnoszkolna

zajęcia logopedyczne

 III

I-VIII

2.

Drużyńska Kamila

biblioteka

chemia

plastyka

zajęcia z wychowawcą

nauczanie indywidualne fizyka, chemia

 

VII-VIII

IV-VII

VIc

VIIa

3.

Drużyński Marek

historia

technika

wiedza o społeczeństwie

IV, Va, VIa, VIb, VIc, VIIa

IV-VI

VIIIa, VIIIb

4.

Januszewska Mirosława

opiekun świetlicy

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia adaptacyjne

 

IV-VIII

III

5.

Kaźmierczak Hanna

pedagog szkolny

zajęcia korekcyjno kompensacyjne

zaj. rozw. kompet. społ- emocjonalne

 

VI-VIII

VII b, VIIIa

6.

Kruszka Alina

ed. wczesnoszkolna

zaj. dyd.-wyr.

zajęcia rozwijające kreatywność

wych. do życia w rodzinie

IIb

II b

IIb

IV, VIa, VIc, VIIb, VIIIa

 

7.

Kurnatowska Kamila

j. polski

zaj. dyd.-wyr.

zajęcia z wychowawcą

biblioteka

 VII b, VIII a

 VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb

VIII a

 

8.

Lewandowski Dariusz

informatyka

zajęcia z wychowawcą

historia

nauczanie indywidualne- historia, informatyka

IV-VIII

VIIIb

Vb, VIIb,VIIIa, VIIIb

VI b

9.

Linek Krystian

wychowanie fizyczne

zajęcia z wychowawcą

IIa, IV, Va gr, VIa gr

VIa

10.

Łoś Anna

wicedyrektor

zaj. dyd. - wyr.

zajęcia  rozwijające kreatywność

przyroda

 

III

Ia, IIb,III, Va

IV

 

11.

Majkowska-Guga Małgorzata

język niemiecki

nauczanie indywidualne język niemiecki

VII-VIII

VIIa

12.

Małecka Monika

biologia

 geografia

edukacja dla bezpieczeństwa

nauczanie indywidualne biologia/wdżwr

V-VIII

V-VIII

VIII

VIb, VIIa

13.

Mańkowski Sławomir

wychowanie fizyczne

zajęcia z wychowawcą

zajęcia rozwijające kreatywność

Ia, IIb, VIIb, VIIIa, VIIIb 

VIIb

Vb,VIb,VIc,VIIIIb

14.

Marjańska Agnieszka

religia

I-VI b

15.

Olejnik Danuta

j. polski

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zajęcia z wychowawcą

VIa, VIb, VIIa, VIIIb

IV, VIa, VIb, VIc,  

VIIa

16.

Olejnik Tomasz

wychowanie fizyczne

Ib, III, Vb, VIb, VIc,VIIa,

17.

Openchowska Ewa

wychowanie fizyczne

Va gr, VIa gr

18.

Przybylska Anna

jęz. angielski

zajęcia z wychowawcą

nauczanie indywidualne język angielski

Ia, IIa, IV, Va, VI b, VIc, VIIIb

Va

VI b, VII a

19.

Rzeczkowska Paulina

nauczanie indywidualne - geografia

VI b, VII a

20.

Stanicka Dorota

edukacja wczesnoszkolna

zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

zaj. rozwijające kreatywność

muzyka

 

Ib

Ib

Ib

IV-VII

21.

Stanek Anna

jęz. polski

zaj.dyd.wyr.

zajęcia z wychowawcą

IV, Va, Vb,VIc

Va,Vb

IV

22.

Ks. Stanowski Janusz

religia

VIc, VIIa, VII b, VIIIa,VIIIb

23.

Świeczkowski  Sławomir

nauczanie indywidualne

nauczanie indywidualne – język polski, matematyka, muzyka, plastyka, technika

nauczanie indywidualne –język polski,  technika, informatyka/plastyka, technika, matematyka

indywidualne zajęcia rewalidacyjne

opiekun świetlicy

III

VI b

 

VIIa

 

 

III, Vb, VIIb

 

24.

Świtońska Dorota

ed. wczesnoszkolna

zaj. dyd. - wyr.

zaj. rozwijające kreatywność

zaj. korekcyjno-kompensacyjne

IIa

IIa

IIa

III. IV, Vb, VIa, VII b

25.

Tubielewicz Karolina

matematyka

fizyka

zajęcia z wychowawcą

zaj.dyd.wyr.

 

Va, VIa, VIb, VIIb

VIIa, VIIb, VIIIa, VIII b

VIb

VIa, VIb, VIc,Va

 

26.

Wachowski Roman

matematyka

zaj. dyd.-wyr. matemat.

IV, Vb,VIc,VIIa, VIIIa, VIII b

IV, Vb,VIIa,VIIb,VIIIa,VIIIb

 

27.

Wypij Iwona

edukacja wczesnoszkolna

zaj.dydaktyczno-wyrówanwcze

zajęcia rozwijające kreatywność

zaj. logopedyczne

ind.zaj.rewalidacyjne

Ia

Ia

Ia

 

IIa

28.

Żurawska Kamila

j. angielski

zajęcia z wychowawcą

nauczanie indywidualne- język angielski

 

Ib,IIb,III,Vb,VIa dz,, VIIa, VIIb , VIIIa

Vb

III