Start arrow Projekty i programy arrow Wespół w Zespół z Matematyką bez Granic

Wespół w Zespół z Matematyką bez Granic Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Adam Karczmarczyk   
14.02.2013.

Wespół w Zespół z Matematyką bez Granic

(szkoła podstawowa i gimnazjum)

 

Koordynatorzy: Urszula Ziemnicka (gimnazjum)

Karolina Tubielewicz (szkoła podstawowa)

 

 

Projekt Wespół w Zespół z Matematyką bez Granic –„ Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno

-przyrodniczych, języków obcych”

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z gimnazjum w zakresie kształtowania umiejętności opisywania w języku matematyki otaczającego świata, stawiania hipotez i ich weryfikowania, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, integracji klasy, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole i interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość z uwzględnieniem znajomości języków  obcych.

Projekt był realizowany przez trzy lata od 2009 do 2012 roku. Uczestnikami projektu byli uczniowie jednej klasy gimnazjalnej i szkoły podstawowej, którzy na zajęciach pozalekcyjnych każdego roku  realizowali siedem pakietów  edukacyjnych. Każdy pakiet zawierał 10 zadań, w tym pierwsze podawane w języku obcym, które rozwiązywali uczniowie pod kierunkiem nauczyciela matematyki  przez  cztery godziny lekcyjne. Rozwiązane  przez zespoły uczniowskie zadania sprawdzał nauczyciel wg otrzymanego klucza w każdym pakiecie. Arkusz rozwiązań zadań stanowił każdorazowo załącznik do raportu z realizacji danego pakietu  edukacyjnego.