Start arrow Projekty i programy arrow Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Adam Karczmarczyk   
14.02.2013.
 

Ocenianie kształtujące
 (szkoła podstawowa i gimnazjum)
 
Koordynator: Małgorzata Wdowczyk
 
W roku 2013 szkoła została włączona do programu „Ocenianie kształtujące”.Uczenie się jest kluczową umiejętnością człowieka a jego rozwijanie najważniejszą misją szkoły. Ocenianie kształtujące (OK) koncentruje się na dobrym nauczaniu i w konsekwencji na efektywnym uczeniu się uczniów.OK polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się uczniów, aby:

♦ modyfikować dalsze nauczanie

♦ dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im się uczyć.

"Ocenianie kształtujące to sposób oceniania, polegający na aktywnej współpracy ucznia i nauczyciela, mający na celu ocenianie postępów i poziomu zrozumienia zdobywanej przez ucznia wiedzy i dostosowanie nauczania do rozpoznanych potrzeb ucznia"
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju