Start arrow Konkursy arrow I Kujawski Konkurs Fotograficzny "Sentyment do stron rodzinnych..."

I Kujawski Konkurs Fotograficzny "Sentyment do stron rodzinnych..." Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Adam Karczmarczyk   
26.03.2013.
 Image
 
I Kujawski Konkurs Fotograficzny „ Sentyment do stron rodzinnych...”

pod Patronatem
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski 
oraz Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Odolionie
 
Zespół Szkół im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach zaprasza, jako organizator, do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Sentyment do stron rodzinnych...”. 
Tytuł konkursu to początkowy fragment znanego cytatu Marii Danilewicz Zielińskiej :

Sentyment do stron rodzinnych trwa dożywotnio, a nawet się na starość nasila
i przeradza w kult „małych ojczyzn”. Tym są dla mnie Kujawy.
Jego autorka to pisarka, krytyk literacki, bibliograf, Honorowy Obywatel Włocławka i Aleksandrowa Kujawskiego, patronka Zespołu Szkół w Stawkach i Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim, osoba przez całe życie związana z Kujawami: najpierw przez spędzone tu dzieciństwo i młodość, a potem przez swoją twórczość.
 
Cele konkursu

-  zainteresowanie uczestników pięknem Kujaw
-  promocja osoby i twórczości Marii Danilewicz Zielińskiej
-  rozwijanie wrażliwości na otaczające nas piękno otoczenia 
-  bliższe poznanie regionu
-  rozwijanie zainteresowań w dziedzinie fotografii, przyrody, literatury
-  promocja poprzez fotografowanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych Kujaw
 
Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem  konkursu  może  być  każdy,  kto  ma  aparat  fotograficzny  i  lubi  utrwalać piękno
otaczającego go świata. Przed przystąpieniem do pracy warto przeczytać opowiadania kujawskie Marii Danilewicz Zielińskiej i wybrać fragment (cytat),  który będzie jednocześnie tytułem sfotografowanego miejsca / sytuacji. Później  miejsce to należy odszukać i zrobić ciekawe zdjęcia. Opowiadania można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.zsstawki.pl w zakładce „Biblioteka”. (link do opowiadań)
 
Regulamin konkursu

1.       Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
2.       Uczestnik konkursu powinien nadesłać do 3 fotografii, które wykonał osobiście.
3.       Technika fotografii jest dowolna, ale nie będą brane pod uwagę fotomontaże.
4.     Fotografie  w formacie JPG należy przesłać pocztą elektroniczną  w postaci załączonych plików nieprzekraczających 2 MB na adres zsstawki@wp.pl. W temacie maila trzeba wpisać „Konkurs fotograficzny” , w treści należy podać imię i nazwisko autora, adres mailowy, tytuł fotografii (cytat), miejsce i datę wykonania.  W przypadku uczniów należy podać także szkołę i klasę.
5.    Dostarczenie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.
6.    Jury powołane przez organizatora dokona oceny fotografii oraz przyzna nagrody.
7.    Harmonogram konkursu:
a)      nadsyłanie prac do 24.05.2013 r.
b)     oceny jury do 28.05.2013 r.
c)      zawiadomienie uczestników o werdykcie jury do 3.06.2013 r.
 
 
8.    Nagrody:
a)      jury konkursu będzie oceniać prace w następujących grupach uczestników: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli,
b)      laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i wyróżnienia,
c)      nagrody i wyróżnienia będą wręczane w Zespole Szkół w Stawkach lub wysłane pocztą. 
9.    Wykorzystanie fotografii
Zgłoszenie fotografii do konkursu oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na ich nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora do promocji Kujaw i twórczości Marii Danilewicz Zielińskiej. Zgoda dotyczy publikowania fotografii przez organizatora na stronie internetowej Zespołu Szkół w Stawkach  oraz w innych mediach z podaniem imienia i nazwiska autora.
10.  Postanowienia końcowe:
a)      zgłoszenie fotografii do konkursu jest dla uczestnika jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie na konkurs zostały wykonane osobiście,
b)      interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora,
c)      decyzje jury są ostateczne i wiążące dla uczestników,
d)      w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy    
         kodeksu cywilnego.