Start arrow Nasz Patron

Patron Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

 

Image

Maria Danilewicz Zielińska

Pseud.: a.m.z.; am.; am.; Marianna Służewska; md; mld; Szperacz
Historyk literatury, krytyk literacki, prozaik, bibliograf

 

Urodzona 29 maja 1907 roku w Aleksandrowie Pogranicznym: córka Wilhelma Markowskiego, farmaceuty i Antoniny
z Korotyńskich, nauczycielki. W 1924 ukończyła Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze im. M. Konopnickiej we Włocławku. Następnie studiowała filologię polską i romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim i w 1929 uzyskała magisterium. W 1927 wyszła za mąż za Ludomira Danilewicza, wówczas studenta elektrotechniki. Od 1929 pracowała
w Bibliotece Narodowej w Warszawie; w 1933 zdała państwowy egzamin bibliotekarski.
Debiutowała w 1931 recenzją książki Z. Jabłońskiej-Erdmanowej "Oświecenie i romantyzm w stowarzyszeniach młodzieży wileńskiej na początku XIX w.", ogłoszoną w Pamiętniku Warszawskim (z.10/12). Od tegoż roku publikowała artykuły
w Roczniku Wołyńskim, Przeglądzie Bibliotecznym i Ruchu Literackim. Współpracowała z "Polskim słownikiem biograficznym". Przygotowała rozprawę doktorską o życiu naukowym Liceum Krzemienieckiego; jej podstawową wersję ogłosiła w 1937 w Nauce Polskiej (t.22). Była sekretarzem generalnym Rady Związku Bibliotekarzy Polskich. W 1939 została kierowniczką Działu Uzupełniania Zbiorów Biblioteki Narodowej. Po wybuchu II wojny światowej opuściła Polskę wraz z mężem, ewakuowanym służbowo i w listopadzie 1939 dotarła do Paryża, gdzie do upadku Francji pracowała
w Towarzystwie opieki nad Polakami, a następnie w Bibliotece Polskiej. Ogłaszała artykuły w  wychodzącym w Paryżu tygodniku Wiadomości Polskie.
Od listopada 1940 przebywała w schronisku dla uchodźców w strefie nieokupowanej we Francji - w Aix-les-Bains (Sabaudia). W maju 1942 przedostała się przez Hiszpanię do Portugalii, gdzie pracowała w Komitecie Opieki w dziale pomocy dla kraju. W sierpniu 1942 przybyła do Londynu; pracowała przez rok w biurze Funduszu Kultury Narodowej,
a następnie w Bibliotece Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przekształconej w Bibliotekę Polską, której została kierowniczką. W latach 1943-45 była przedstawicielką Polski w komisji Books and Periodicals Committee, działajacej w ramach Allied Conference of the Ministers of Education i członkiem  rady zarządzającej Interallied Book Centre. Publikowała artykuły  i fragmenty prozy w wychodzących w Londynie pismach: Polska Walcząca (1942-43), Nowa Polska (1942-43), Wiadomości Polskie (1943). W 1945 została członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. W 1947 zdała egzamin bibliotekarski w Library Association i uzyskała tytuł Associate of the British Library Association - Chartered Librarian (ALA). Była członkiem Sub-Commitee on Slavonic and East European Materials of the Standing Conference of National and University Libraries (SCONUL). Działała w zarządzie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie,
 a także w zarządach Towarzystwa  Historycznego i Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Publikowała stale w pismach emigracyjnych, m.in. w wydawanych w Londynie Wiadomościach (od 1946; tu m.in. w 1952-63 stała rubryka "Szkiełko i oko" pod pseudonimem Szperacz, także opowiadania i listy z podróży), Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza (stale od 1954: tu m.in. w 1965-81 cykl notatek dotyczących literatury pt. "Jednym tchem" podp.: a.m.z., am., amz.,M.D.), Życiu (1952-54), Tygodniku Polskim (1959-82), a także w paryskiej Kulturze (od 1960); tu w latach 1963-66 prowadziła rubrykę "W oczach Londynu" podp. mld, a w 1971-77 cykl pt. "Krajowe nowości wydawnicze", następnie cykle "Kredowe koło" i "Czytam". Od 1953 stale współpracowała jako krytyk literacki z Radiem Wolna Europa, w którym ogłosiła ponad pięćset felietonów w cyklach: "Polskie mienie kulturalne wywiezione do Rosji", "Portrety pisarzy emigracyjnych", "Dzieje dawnego Liceum Krzemienieckiego" i in. Publikowała w miesięczniku Na antenie (Monachium, 1963-70). Współpracowała też z rozgłośnią Voice of America, ogłaszając ponad sto felietonów radiowych. W 1954-64 opracowywała przeglądy bibliograficzne do działu "Polish Studies" w The Year's Work in Modern Language Studies.
W 1960 otrzymała nagrodę literacką im. H. Naglerowej.  W 1961 na podstawie pracy "Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego" (promotor prof. Władysław Gunther) uzyskała stopień doktora filozofii w zakresie filologii polskiej na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. W 1969 została członkiem jury nagród Fundacji im. Kościelskich w Genewie. Za działalność bibliograficzną  i bibliotekarską otrzymała w 1970 nagrodę Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku.
Od 1971 wchodziła w skład jury nagród Wiadomości w Londynie. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii. Należała do komitetów redakcyjnych Tek Historycznychi Antemurale (Rzym 1972-86) oraz Materiałów do Bibliografii, Genealogii  i Heraldyki Polskiej (od 1974). Po śmierci męża (1971) poślubiła w 1973 Adama Kazimierza Zielińskiego, prawnika, z zamiłowania historyka stosunków polsko-portugalskich. W tymże roku jej praca w Bibliotece Polskiej dobiegła końca, wyjechała na stałe do Portugalii. W 1977 i 1984 otrzymała nagrody paryskiej Kultury, a w 1979 nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Odznaczona Krzyżem Oficerskim (1972) i Krzyżem Komandorskim (1993) Orderu Odrodzenia Polski. W 1989 została członkiem SPP oraz członkiem honorowym Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Warszawie. Mieszkała w Quinta das Romazeiras, w Feijo pod Lizboną w Portugalii. Zmarła 22 maja 2003 roku. Miała 96 lat. 

 

Twórczość

1. Tymon Zaborowski. Życie i twórczość (1799-1828) Warszawa1933
2. Zagadnienia bibliografii wołyńskiej. Łuck 1939
3. Biblioteki polskie. Grenoble 1941
4. Losy bibliotek polskich. Francja 1941
5. Dawne granice ziem polskich. Francja 1942 
6. Losy bibliotek polskich. Londyn 1942
7. The universities of  Poland. Glasgow 1945
8. Krótki zarys bibliotekarstwa. Londyn 1951
9. Blisko i daleko. Opowiadania. Londyn 1953
10. Dom. Powieść. Londyn 1956. Wydanie następne tamże 1957
11. Pierścień z Herkulanum i płaszcz pokutnicy. Szkice literackie. Londyn 1960
12. Bibliography of works by Polish scholars and scientists published outside Poland in languages other than Polish. Londyn 1964
13.  Catalogue of periodicals in Polish or relating to Poland and other Slavonic countries published outside Poland since September. Londyn 1964. Wydanie następne tamże 1971.
14. Bibliography of books in Polish or relating to Poland published outside Poland since september.
15. Katalog Wystawy Zbiorów Historycznych. Londyn 1970
16. Bibliografia "Kultury" i "Zeszytów Historycznych"
17. Szkice o literaturze emigracyjnej. Paryż 1978
18. Wspomnienia o Bibliotece Narodowej w Warszawie. Paryż 1978
19. Literatura wolnego słowa 1939-1986. Warszawa 1986
20. Ludzie z kurzu. Warszawa 1989
21. Próby przywołań. Szkice literackie. Warszawa 1992

 


 

Wydarzenia związane z Patronką szkoły
(do 1.06.2017 r. Pełen zbiór wydarzeń umieściliśmy w zakładce  "Patronowe wydarzenia")

 

Konferencja naukowa ,, Maria Danilewicz Zielińska - próby przywołań"(Książnica Kopernikańska)

           28 maja 2004 r. w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa ,,Maria Danilewicz Zielińska - próby przywołań" zorganizowana przez Instytut Literatury Polskiej przy Uniwersytecie M. Kopernika. Nasza szkoła od początku otrzymania informacji o konferencji aktywnie włączyła się do pomocy w organizacji. Zorganizowaliśmy wystawę poświęconą życiu i twórczości Patrona szkoły - Marii Danilewicz Zielińskiej. Wystawa  ,,gościła" w murach Książnicy przez 2 tygodnie. Małgorzata Wdowczyk - dyrektor szkoły przygotowała wykład ,,Listy, które ocalały" oraz odczytała referat Krzysztofa Głuchowskiego z Brazylii ,,Czarodziej polskiego słowa". Muzyczną oprawę wydarzenia zapewnił chór szkolny, prezentując pieśni patriotyczne i ludowe. Podczas konferencji mieliśmy okazję poznać przyjaciół Patrona, m.in. Bolesława Taborskiego z Londynu oraz  Floriana Śmieję z Kanady. 

tutaj zdjęcia Image>> 


 

Nadanie nazwy ulicy łączącej Aleksandrów ze Stawkami  - aleja Marii Danilewicz Zielińskiej

        14 czerwca 2004 r. w auli Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kuj. odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego oraz XV sesja Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. W porządku obrad znalazł się tylko jeden punkt - podjęcie uchwały w sprawie nadania części ulicy Wojska Polskiego, łączącej Stawki z Aleksandrowem, nazwy  aleja Marii Danilewicz Zielińskiej. Pani dyrektor Małgorzata Wdowczyk przedstawiła referat ,,Rola Patrona Szkoły w realizacji Programu Wychowawczego Szkoły". Młodzież  czytała fragmenty opowiadań Patronki, a chór szkolny wykonał kilka utworów nawiązujących do tradycji kujawskich. Po zakończeniu uroczystej sesji złożono wiązanki kwiatów na grobie Marii Danilewicz Zielińskiej. Następnie burmistrz i wójt wspólnie odsłonili pierwszą tabliczkę z nową nazwą ulicy. Na zakończenie w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego odprawiona została msza św. w intencji pisarki. Należy przypomnieć, że dokładnie rok temu prochy pisarki spoczęły w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Aleksandrowie Kujawskim.


Podsumowanie Roku Patrona 

          14 stycznia 2005 r. w Zespole Szkół im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach odbyły się uroczystości zamykające obchody Roku Patrona.
Wśród oficjalnych gości można było zauważyć wicewojewodę kujawsko - pomorskiego p. A. Horonziaka, wójta gminy Aleksandrów Kujawski - p. W. Szareckiego , burmistrza Aleksandrowa M. Włoszka, wiceburmistrza J. Erwińskiego  oraz przedstawicieli Rady Gminy i Rady Miasta. Przybyła również bratanica Patronki - p. H. Frątczak wraz z córką oraz niezawodny przyjaciel szkoły, badacz i wielbiciel twórczości p. Danilewicz Zielińskiej  - dr Wiesław Nosowski.
 Impreza składała się z kilku części: 
1. Powitanie gości przez dyrektora szkoły - p. Małgorzatę Wdowczyk, sprawozdania przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych z realizacji zadań związanych z Rokiem Patrona.
2. Wręczenie nagród uczniom - zwycięzcom konkursów, organizowanych przez Zespół Szkół w Stawkach, a związanych z obchodzonym Rokiem Patrona.
3. Część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży pod kierunkiem p. Marka Drużyńskiego - sceniczna adaptacja opowiadania M. Danilewicz Zielińskiej „Na posterunku”, której muzycznym tłem były piosenki w wykonaniu szkolnego chóru pod batutą p. Doroty Stanickiej.
4. Otwarcie nowej Sali Patrona.
5. Premierowa projekcja filmu „Kujawy pani Marii”.
6. Spotkanie z p. L. Ciechońskim, twórcą filmu oraz aktorką, p. A. Mielczarczyk, która wcieliła się w filmie w postać Marii Danilewicz Zielińskiej .
7. Wystąpienie p. Winiarskiego, właściciela oficyny wydawniczej Lars - Antyki, która jest wydawcą książki K. Głuchowskiego „Czarodziej polskiego słowa - Maria Danilewicz Zielińska”. 
Uroczystościom towarzyszyła promocja wydanej książki .
8. Wspomnienia przyjaciół i znajomych Marii Danilewicz Zielińskiej . 

Nadanie imienia Marii Danilewicz Zielińskiej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim

       12. 01. 2006r. przedstawiciele Zespołu Szkół w Stawkach uczestniczyli w nadaniu imienia Marii Danilewicz Zielińskiej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie Kuj. To wydarzenie bardzo ucieszyło społeczność szkolną. Imię naszej patronki staje się coraz sławniejsze i coraz mocniej osadzone w lokalnej tradycji. Pani dyrektor Małgorzata Wdowczyk przekazała bibliotece okolicznościowe życzenia w imieniu naszej szkoły.
Ważnym gościem był pan Wiesław Nosowski, przyjaciel szkoły, który uczestniczy  we wszystkich uroczystościach związanych z osobą pani Marii Danilewicz Zielińskiej. 
Dużą uwagę zgromadzonych skupił drugi, poza panem Wiesławem, gość z Warszawy - pan Sławomir Mączak. Ten przemiły, starszy pan to postać literacka – Sławuś, bohater opowiadania ,,Maj w Krzemieńcu". Niezwykły gość podzielił się ze słuchaczami swoimi wspomnieniami, związanymi z obecnością pani Marii w Krzemieńcu wiosną 1939 roku , gdy organizowała w Liceum Krzemienieckim wystawę poświęconą Juliuszowi Słowackiemu.
            Nadaniu imienia towarzyszyło odsłonięcie portretu pani Marii Danilewicz Zielińskiej, który stale będzie towarzyszył czytelnikom Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Uczniowskie Seminarium Popularnonaukowe
pt. ,,Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej"
 
       30. 03. 2006 roku dwie uczennice Publicznego Gimnazjum w Stawkach -  Magdalena Kopaczyk i Marta Olszewska uczestniczyły w VII Uczniowskim Seminarium Popularnonaukowym ,,Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej". Przedstawiły referaty o Marii Danilewicz Zielińskiej i Edwardzie Stachurze, przygotowane pod opieką p. Małgorzaty Wdowczyk i p. Anny Stanek. Należy dodać, że były to jedyne przedstawicielki gimnazjów, pozostali uczestnicy to uczniowie liceów. Na tym tle nasze uczennice pokazały prawdziwą klasę i wypadły lepiej niż niejeden licealista.  


Prelekcje z cyklu ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" 
Prelekcja we Włocławskim Towarzystwie Naukowym

       10. 05. 2006 roku we Włocławskim Towarzystwie Naukowym odbyła się prezentacja multimedialna, poświęcona osobie Marii Danilewicz Zielińskiej. Prelegentami byli: pani dyrektor Małgorzata Wdowczyk i pan Wiesław Nosowski, a pomagali uczniowie gimnazjum: Magdalena Kopaczyk, Aleksandra Ołtarzewska, Marta Olszewska i Jan Sadowski. Prelekcja połączona była z wystawą, na którą składały się: pamiątki, zdjęcia, książki autorstwa pani Danilewicz Zielińskiej i Jej poświęcone.
            ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" to nazwa zainicjowanego w szkole cyklu spotkań, które mają przybliżyć postać i dzieło Patronki, tak jak je widzą współcześni, szczególnie ci, którzy z tego dzieła i więzi z jego autorką korzystali. 

zdjęcia tutaj Image>>


Prelekcje z cyklu ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" 
Prelekcja pierwsza - Jerzy Starnawski

Temat pierwszego spotkania, które odbyło się 12 października 2006 r. w szkole, brzmiał: "Historia Liceum Krzemienieckiego". Temat ten przedstawił prof. Jerzy Starnawski - znany historyk literatury z Uniwersytetu Łódzkiego. 

zdjęcia tutaj Image>> 


Prelekcje z cyklu ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" 
Prelekcja druga - Konrad Tatarowski

     15 lutego 2007 r. na zaproszenie pani dyrektor Małgorzaty Wdowczyk wykład wygłosił Konrad Tatarowski - dziennikarz, wieloletni współpracownik Radia Wolna Europa i autor książki ,,Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa".
Prelekcję zaszczycili swą osobą: p. Andrzej Olszewski - Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, p. Jerzy Erwiński - Wiceburmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego, p. Emilia Ciesielska - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Gminy Aleksandrów Kuj., p. Jarosław Wojciechowski - poeta włocławski, p. Stanisław Kaszubski - wiceprezes BIN-u, przedstawicielki Miejskiej Biblioteki Publicznej - p. Wanda Drabikowska i p. Beata Stolarska oraz pasjonat pani Marii, pisarz, przyjaciel szkoły - p. Wiesław Nosowski, który tym razem przyjechał z Warszawy z p. Anną Miszczyk, autorką pracy magisterskiej o Marii Danilewicz Zielińskiej. Wśród słuchaczy byli także inni sympatycy patronki i szkoły oraz licznie zgromadzona młodzież gimnazjalna. Wszyscy w skupieniu wysłuchali wykładu o Radiu Wolna Europa, o jego polskich współpracownikach i zasługach naszej patronki dla tej rozgłośni. Pani Maria nagrała dla niej około 600 felietonów o pisarzach, poetach i książkach. Materiały przygotowywane do audycji wykorzystała później do napisania książki ,,Szkice o literaturze emigracyjnej". Po wykładzie prelegent udzielał odpowiedzi na pytania, których zadawanie skończyło się dopiero na części nieoficjalnej. Jako że spotkanie odbyło się w tłusty czwartek, goście kontynuowali rozmowy przy pączkach i kawie. 

Prelekcje z cyklu ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" 
Prelekcja trzecia - dr Adam Wróbel 

        28 marca 2007 r. w murach szkoły gościł dr Adam Wróbel, wykładowca WSHEwe Włocławku, znawca gwary kujawskiej i dobrzyńskiej, autor książki ,,Bo óny korzyniamy tkwiom w zimi głymboko" - bogatego źródła wiedzy o gwarze kujawskiej. Dr Adam Wróbel wygłosił wykład na temat stylizacji językowej w opowiadaniach kujawskich pani Marii Danilewicz Zielińskiej. Cytował fragmenty utworów i, co szczególnie rozbawiło gości i młodzież, ,,przekładał" zwrotki piosenek w gwarze kujawskiej na gwarę dobrzyńską.

            Miły nastrój podtrzymał uczeń naszego gimnazjum, Jan Sadowski, który recytował fragmenty opowiadania Marii Danilewicz Zielińskiej ,,Jantolkowa" - ,,O Żydzie, który przechytrzył samego diabła". Warto dodać, że Janek jest zdobywcą I miejsca w Kujawsko - Dobrzyńskim Konkursie Recytatorskim, który odbył się w Karnkowie w czerwcu 2006 r.  

Prelekcje z cyklu ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" 
Prelekcja czwarta - dr Konrad Garda 

       26 kwietnia 2007 r. odbyło się ostatnie z cyklu spotkań ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu". Goście, nauczyciele oraz uczniowie wysłuchali prelekcji doktora Konrada Gardy z Łodzi na temat wojennych losów pani Marii i jej męża. Prelegent z entuzjazmem opowiadał także o swoim pobycie w domu Patronki w Feijo i o interesujących rozmowach z Nią prowadzonych. Odpowiadał także na pytania publiczności. 

            Po spotkaniu goście mieli okazję zapoznać się z przygotowaną przez p. Danutę Olejnik i p. Annę Stanek wystawą pt. ,,Kierowały nami wojenne losy", która składała się z materiałów wspomnieniowych, wyboru wojennej korespondencji, zachowanej w zbiorach Marii Danilewicz Zielińskiej oraz publikacji książkowych.

  100. rocznica urodzin Patrona

       Dnia 1 czerwca 2007 roku w naszej szkole odbyła się doniosła uroczystość - obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Patronki szkoły. Najważniejszym punktem programu było odsłonięcie tablicy, upamiętniającej Marię Danilewicz Zielińską. Patronat nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zaszczycili nas swoją obecnością: Jan Wyrwiński - poseł na Sejm, Tomasz Lenz - poseł na Sejm, Teresa Marek - reprezentująca panią poseł Domicelę Kopaczewską, Elżbieta Urbańska - wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (Delegatury we Włocławku), Andrzej Derelkowski - wicedyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Zbigniew Żbikowski - Starosta Powiatu Aleksandrowskiego, Michał Włoszek -  Wicestarosta Powiatu Aleksandrowskiego, Andrzej Olszewski - Wójt Gminy Aleksandrów Kuj., Waldemar Bartczak - przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów Kuj. i radni gminy Aleksandrów Kuj., prof. Jerzy Dembski - artysta - plastyk, projektant tablicy pamiątkowej, Zbigniew Dolski - rzeźbiarz, wykonawca tablicy. Gościli u nas również przyjaciele szkoły, którzy byli jednocześnie przyjaciółmi Pani Marii: prof. Barbara Koc, dr Wiesław Nosowski, dr Konrad Garda, Joanna Pasztelaniec - Jarzyńska, Krystyna Sarnowska, Paweł Nowak, Sławomir Mąkowski, Alicja i Kazimierz Matulowie, Jarosław Wojciechowski, liczne grono sympatyków Patronki, dyrektorzy szkół, emerytowani nauczyciele z naszej gminy oraz sponsorzy i przedstawiciele rodziców. Gośćmi szczególnie miłymi sercu Pani Marii były: bratanica Hanna Frątczak z córką Barbarą Kalinowską i wnuczką Dorotą. Po przywitaniu gości, nauczycieli oraz uczniów przez panią dyrektor Małgorzatę Wdowczyk, nastąpiły przemówienia osób, reprezentujących władze wojewódzkie, powiatowe, gminne, oświatowe oraz wystąpienia przyjaciół szkoły, związanych pracą lub zainteresowaniami z Marią Danilewicz Zielińską. Następnie wszyscy obecni wyszli przed szkołę, gdzie odbyło się odsłonięcie tablicy. Dokonały tego: Hanna Frątczak - bratanica naszej Patronki oraz Joanna Pasztelaniec - Jarzyńska - reprezentująca dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie. Po tej części uroczystości nastąpił powrót do sali gimnastycznej, gdzie po rozdaniu nagród laureatom konkursów, dotyczących osoby Patronki, zgromadzeni obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów szkoły, którą przygotowały polonistki - A. Stanek i D. Olejnik. Wraz z wykonawcami ,,znaleźliśmy się" nad Tążyną, gdzie młodzi artyści wspominali osobę Patronki, Jej życie, recytowali ulubione fragmenty opowiadań kujawskich. Od ,,rybaka" zaś usłyszeliśmy ciekawostki o Niej, których nie znajdziemy w oficjalnych biografiach. Wspomnienia i recytacje były przeplatane piosenkami w wykonaniu absolwentki szkoły - Ani Wróbel i ciechocińskiego zespołu wokalnego pod kierunkiem Sławomira Małeckiego. Uroczystość została zakończona występami gminnej orkiestry strażackiej, szkolnego chóru z Dąbrowy Biskupiej oraz filii Szkoły Muzycznej w Radziejowie działającej przy naszej szkole. Goście mieli także okazję odwiedzić Izbę Patrona i wpisać się do księgi pamiątkowej. Część nieoficjalną stanowiły rozmowy i wspomnienia o Marii Danilewicz Zielińskiej. Odbyły się one w sąsiednim Odolionie - w ,,Etnie", gdzie dla gości i gospodarzy uroczystości przygotowany był poczęstunek. 

zdjęcia tutaj Image>>

W przygotowaniu uroczystości wspierały panią dyrektor polonistki: p. Danuta Olejnik i p. Anna Stanek.

 


Film o Marii Danilewicz Zielińskiej

( Opublikowany 29.11.2012roku przez Telewizję Literacką TVL. Portal społecznościowy poświęcony literaturze. Muzyka„Milagre”, wykonawca: Madredeus)

Image