Spr. nr 3 - 29.11.2016 r. - Meine Familie
Autor: Monika Kruczkowska   
29.11.2016.

 

Data sprawdzianu: 29.11.2016
Dzień tygodnia:  wtorek

 

1.

Nr sprawdzianu

3

2.

Data sprawdzianu

29.11.2016

3.

Temat sprawdzianu

Meine Familie

4.

Nacobezu

Uczeń:

 1. odmienia czasowniki nieregularne
 2. wstawia końcówkę czasownika
 3. odmienia czasownik „sein”
 4. zna nazwy członków rodziny
 5. zna cechy charakteru
 6. potrafi w kilku zdaniach opisać osobę
  z rodziny
 7. zna nazwy zwierząt
 8. zna słownictwo związane z czasem wolnym
 9. potrafi powiedzieć, co robi chętnie

5.

Przydatne materiały i pomoce do nauki 

 

Podręcznik, tabelka strona 43

Zeszyt ćwiczeń strona 112

6.

Strony internetowe z materiałem do sprawdzianu (tu poćwicz)

 


Inne wskazówki nauczyciela: