VII Uczniowskie Seminarium Popularnonaukowym pt." Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego ...
Autor: Małgorzata Wdowczyk   
30.03.2006.
Image 
 
Uczniowskie Seminarium Popularnonaukowe
pt. ,,Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej"
 
       30. 03. 2006 roku dwie uczennice Publicznego Gimnazjum w Stawkach -  Magdalena Kopaczyk i Marta Olszewska uczestniczyły w VII Uczniowskim Seminarium Popularnonaukowym ,,Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej". Przedstawiły referaty o Marii Danilewicz Zielińskiej i Edwardzie Stachurze, przygotowane pod opieką p. Małgorzaty Wdowczyk i p. Anny Stanek. Należy dodać, że były to jedyne przedstawicielki gimnazjów, pozostali uczestnicy to uczniowie liceów. Na tym tle nasze uczennice pokazały prawdziwą klasę i wypadły lepiej niż niejeden licealista.  
Image