Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020
Autor: Małgorzata Wdowczyk   
12.09.2018.

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 znajduje się na internetowej stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://men.gov.pl/rekrutacja