Dołączcie do naszej akcji!
Autor: Anna Stanek   
17.05.2019.

Image

Czy zauważyliście, ile w ostatnim czasie wycięto drzew w naszej okolicy? Zniknęły fragmenty lasów i pojedyncze drzewa przy ulicach i na prywatnych posesjach.

Wraz z nimi zniknęło nie tylko piękno okolicy, miejsca spacerów, mieszkania dla ptaków i zwierząt, ale także małe ,,fabryki” tlenu, który jest nam potrzebny do życia.

Szkolny klub czytelniczy, po przeczytaniu książki ,,Ostatnie drzewo w mieście”, ogłasza akcję ,,Dla naszej Ziemi, dla nas samych – jedno drzewo od jednego ucznia”.

Akcja polega na tym, aby każdy uczeń posadził (z rodzicami lub innymi bliskimi osobami) jedno drzewo i je pielęgnował przez jakiś czas. Posadzonemu drzewu można nadać imię.

Poproście osobę towarzyszącą o zrobienie zdjęcia, jak sadzicie drzewo lub je pielęgnujecie, a następnie przyślijcie je na email szkoły. Zdjęcia z akcji będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

Przyłączcie się do naszej akcji. Każde, nawet najmniejsze działanie, zmienia świat wokół nas. Ważne, aby to była zmiana na lepsze.

opiekunka koła czytelniczego – Anna Stanek 


Image  - Dominik z klasy II  sp posadził już swoje drzewko! 

Image  - Martyna z klasy II sp posadziła już swoje drzewko!

Image  - Dorotka Dudziak z klasy I A  sp posadziła już swoje drzewko!

Image - Gabrysia Wróblewska z klasy I A sp posadziła już swoje drzewko!

Image  - Dawid Bedeker z klasy I B sp posadził już swoje drzewko!

 Czekamy na pozostałe Wasze fotorelacje.