Statut szkoły
Autor: Rad Pedagogiczna   
23.11.2017.

 Niniejszy statut obowiązuje od dnia 23 listopada 2017 r. 

 Statut szkoły jest aktem prawa wewnętrznego.

 

 Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej szkoły i na stronie BIP-u szkoły
jak również w wersji papierowej w bibliotece szkolnej.

 

Image 

STATUT