"Od najmłodszych lat z poezją za pan brat"
26.04.2013.
Image

„Od najmłodszych lat z poezją za pan brat…”

Dnia 26.04.2013r. w Przedszkolu Samorządowym nr 1  w Aleksandrowie Kuj. odbył się VI Powiatowy Konkurs Recytatorski twórczości Juliana Tuwima. Współzawodnictwo skierowane było do wszystkich przedszkolaków powiatu aleksandrowskiego.
            Do konkursu przystąpiło 51 dzieci; w tym 23 z grupy wiekowej 3-4 latki oraz 28 w wieku 5-6 lat. Uczestnicy oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych.
Organizatorem konkursu było Przedszkole Samorządowe nr 1 w Aleksandrowie Kuj.
            Nasze przedszkole reprezentowali: w grupie młodszej Rozalia Leśnikowska oraz Jakub Kapica, natomiast w grupie starszej Julia Ankiersztajn oraz Mikołaj Schwebs.
Celem konkursu było : rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, zachęcanie do występów na scenie, prezentacja umiejętności uczniów,  jak również uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy recytowali wiersze z zakresu literatury dla dzieci. Ocenie podlegał: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych, interpretacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Poziom wystąpień był niezwykle wysoki i wyrównany, a wyróżnieni przedszkolacy zaprezentowali niemal profesjonalne umiejętności recytatorskie.
            Po wysłuchanych recytacjach Komisja Konkursowa udała się na naradę. Zwycięzcy otrzymali wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe, a Jury gratulowało im pięknych deklamacji, twórczej interpretacji utworów oraz zaangażowania. Pozostali uczestnicy Konkursu również wykazali się sumiennym przygotowaniem, pomysłowością i pięknymi recytacjami. Wszyscy oni otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki za uczestnictwo oraz własny wkład pracy.
           VI Powiatowy Konkurs Recytatorski był dla najmłodszych aktorów piękną przygodą z poezją i miłą zabawą, a tak liczny udział dzieci i ich zaangażowanie dowiodły, że wiersze Juliana Tuwima są bliskie sercu kolejnego pokolenia. Zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów!

Magdalena Kacprzak

zobacz zdjęcia w fotogalerii przedszkola w Stawkach